Skip to Content
Pipeta umieszczająca substancję w probówce

Środki konserwujące

Czy wiesz, że bakterie mogą rozwinąć się w twoim detergencie? To środki konserwujące chronią go przed tym.

Dobrze wiedzieć

Małe pęcherzyki powietrza pod mikroskopem

Środki konserwujące gwarantują stabilność produktów płynnych. Przeciwdziałają one mikrobiologicznemu rozkładowi składników, wskutek czego może pojawić się nieprzyjemny zapach i wygląd, a także utrata skuteczności produktu. Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie detergentów konserwanty niezależnie od ich zawartości w recepturze, muszą być deklarowane na etykiecie detergentu. Dzięki temu alergicy mogą unikać produktów zawierających szkodliwe dla nich konserwanty.

Jak stosujemy konserwanty?

Używamy ich bardzo ostrożnie i tylko w niezbędnej ilości. Staramy się tym samym unikać konserwantów na tyle o ile to możliwe przy użyciu innych składników. Podczas aplikacji, produkt jest zazwyczaj rozcieńczany dużą ilością wody, dzięki czemu konserwant jest wypłukiwany i tylko w minimalnych ilościach może pozostać na upranych tkaninach.

Młoda kobieta obejmuje się z zamkniętymi oczami

Skąd one pochodzą?

Konserwanty to substancje syntetyczne.